Tag: triệt lông nách

Vùng nách

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...