Tag: triệt lông laser

1/2 lưng dưới

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

1/2 tay dưới

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...