Tag: triệt lông cằm

Cằm

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...