LYOPHILISED PEPTIDES

Liên hệ

Lyophilised Peptides là chất chiết xuất từ ​​peptide ở dạng bột. Lyophilisation là một quá trình đông lạnh các chất làm khô thành bột khô, một phương pháp đảm bảo vô trùng và kéo dài thời hạn sử dụng. Peptide đông khô đã được khử nước trong chân không để duy trì tính toàn vẹn sinh học và các thành phần tế bào của nó. Quá trình này đảm bảo thời hạn sử dụng tuyệt vời, chất lượng cao nhất và các đặc tính không gây dị ứng