TRIỆT LÔNG VỚI CÔNG NGHỆ DIODE LASER – IPL

1/2 chân trên (đùi)

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Vùng râu quay nón

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Vùng gáy

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Cả lưng

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

1/2 lưng dưới

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

1/2 lưng trên

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Vùng bụng

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

cả tay

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã nhận ...

1/2 tay trên

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

1/2 tay dưới

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Cả chân

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã nhận ...

1/2 chân dưới

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

Bikini full

Phương pháp tỉa hay Triệt Lông Vùng Kín thường vấp phải nhiều ý kiến e ngại sức ...

Bikini line

Lợi ích to lớn mà triệt lông vùng kín mang lại đó chính là có ...

Vùng mặt

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...

Cằm

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...

Vùng nách

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

vùng mép

Rắc rối với chứng rậm lông . Thứ Sáu, ngày 11/11/2011, 08:00 Hết cạo, nhổ ...